Vi disponerer til sammen 373 boenheter fordelt på 7 områder sentralt i Lillehammer kommune

Vi tilbyr etableringsboliger til ansatte i ulike størrelser og prisklasser, og forsøker så langt det er mulig å etterkomme ønsker og behov. Tildeling foretas av Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer v/ boligkontoret og søknadsskjema finner du ved å trykke på knappen under.

Trykk for søknadDet er ingen faste søknadsfrister, men løpende tildeling. Det kreves ikke depositum. Kabel-tv og internett er inkludert i husleien. Alle boliger er røykfrie. Boligene har beliggenhet med korte avstander til Sykehuset Innlandet HF Lillehammer, sentrum, skoler og friområder.

 

Hva gjør jeg?

Oppdager du skader/mangler på din bolig, eller skader som oppstår brått og som du mener er haster og krever raske tiltak, kan man få en oversikt ved å trykke på knappen under.

Se hvem du kan kontakte

Dersom det oppstår vannskade/lekkasje på din bolig utenom ordinær arbeidstid kan vår sammarbeidspartner GK Rør A/S kontaktes på: 992 04 500

Vi trenger din kontakt informasjon


Åpningstider:

Boligkontoret SIHF Lillehammer
Rugdeveien 2B
Kl. 08.00 – 1530 mandag til fredag

Husøkonom SIHF Lillehammer
Sykehuset
Kl 08.00 – 15.30 mandag til fredag

Vaktmesterkontoret 
Rugdeveien 2B
Kl 08.00 – 15.30 mandag til fredag

Lillehammer Boligstiftelse
Daglig leder
Rugdeveien 2B