Beboer

Din tjenestebolig eies av en boligstiftelse som i sin tid ble etablert for å bygge og drifte et større antall (ca 370) leiligheter til sykehusets ansatte. Tilbudet skulle være og er fortsatt, en viktig faktor i sykehusets arbeid med å sikre rekruttering og kontinuitet i bemanningen.
Noen leiligheter leies i dag ut gjennom Lillehammer kommune og som korttidsutleie til studenter m.m.
Denne internettsiden er laget for å være et verktøy til bedre kommunikasjon mellom den enkelte leietager og stiftelsen som huseier og linket til sykehusets boligkontor. ( se KONTAKTER )
Siden vil være oppdatert med fast informasjon om regler, tilbud og bestemmelser. Vi vil også kunne nå deg med aktuelle nyheter og endringer.
Som bruker vil du enkelt kunne nå våre tjenester og tjenestepersoner.
Dersom du ved innflytting ikke har opplyst om: mobiltelefon og e-postadresse imøteser vi din snarlige registrering.