Registrering av feil og mangler ved innflytting

Ved innflytting skal alt i leiligheten fungere. (utleiers/huseiers ansvar)

Renhold:
Er leiligheten dårlig rengjort, skal boligkontoret kontaktes snarest og senest kl. 12,00 dagen etter innflytting.

Ved innflytting fredag, lørdag og søndager må beskjed gis senest kl 12.00 mandag.

Manglende renhold vil da bli rettet opp.
(Møbler og annet utstyr må plasseres slik at ønsket renhold kan utføres lett)
Senere klage på renhold vil bli avvist.
Dersom du ved innflytting mener det er tekniske mangler vil skjemaet bli sendt videre til: Boligstiftelsens vaktmestertjeneste Rugdeveien 2B.
Klagen må være mottatt innen 14 dager etter innflytting.

Mottas ingen klage innen denne fristen regnes leiligheten som godkjent.