Egenkontroll helse, miljø- og sikkerhet (HMS)

Elektriskanlegg

Kaffetrakter

Elektrisk vifteovn

Generelle krav:

Feil bruk av elektrisk utstyr, sammen med feil ved utstyret representerer en stor del av alle branner og branntilløp i Norge. Det er derfor viktig at vi legger stor vekt på egenkontroll på dette punktet. Utstyr som har feil eller er defekt skal fjernes og rapporteres umiddelbart.
Hovedregler for bruk av elektrisk utstyr

 • En bør unngå å bruke løse oppvarmingskilder som for eksempel vifteovner og lignende.
 • Kaffetraktere og vannkokere bør være tilkoblet tidsur med fast innstilling.
 • Defekte 12v lamper og defekte lysstoffrør skal skiftes umiddelbart.
 • Støv på lamper/pærer skal fjernes regelmessig.
 • Skal det brukes tørketrommel i leiligheten, må det være av type kondenstørketrommel.

Vann/ ventilasjon

Ventilator

Ventilator

Vaskemaskin

Vaskemaskin

Ventil over vindu

Ventil over vindu

Generelle krav:

 • Alle ventilasjonsluker skal være åpne, for å hindre fuktskader på leiligheten. Dette er svært viktig for bad og toalettrom
 • Ventilasjonsluker skal rengjøres 2 ganger pr. år.
 • Ventilator og avtrekksvifte over komfyr skal rengjøres minst 2 ganger pr. år.
 • Beboer skal gjøre seg kjent med plassering av hovedstoppekran.
 • Lekkasje fra kraner eller kraner som drypper skal meldes til vaktmester snarest for å unngå vannskader.
 • Sluk i gulv på bad og vannlås for kjøkken og håndvask skal renskes hvert halvår. Det gjøres ved at rist/vannlås demonteres og renskes for hår etc.
 • Oppvaskemaskiner og vaskemaskiner skal bare brukes når ansvarlig er tilstede.
 • Dersom du mistenker/oppdager fuktskader i leiligheten skal dette rapporteres til vaktmester snarest..
 • Dusjhoder skal gjennomspyles 4 ganger i året med varmt vann. Legionellabrosjyre til private (PDF)

Håndbrannslokker

Håndslukker

Håndslukker

Generelle krav til slokkeutstyr:

 • Det er krav om at det i hver leilighet skal være håndslokkeapparat på minimum 6 kg. pulver.
 • Dersom det er brannslange i en etasje kan håndslokker sløyfes.
 • Antall og plassering må altså være slik at alle rom i leiligheten dekkes på en tilfredsstillende måte.
 • Alt slokkemateriell skal kontrolleres minst 2 ganger pr. år
 • Husk på å snu pulverapparat opp/ned minst 2 ganger pr. år.

Røykvarslere

Røykvarsler

Røykvarsler

Enkeltstående røykvarslere:
Generelle krav:

 • det skal være minst 1 røykvarsler i hver etasje.
 • disse skal kontrolleres minst 2 gang pr. år.
 • Batterier skal skiftes minst 1 gang pr. år.
 • Røykvarslere skal være uten synlig skade