Nøkler

Ved tap av nøkler kontaktes vaktmester. Erstatningspris for nøkler er kr 750,-

Har du glemt eller mistet nøkler vil vi være behjelpelig med å låse opp leiligheten i arbeidstiden – hverdager: 8.00 -15.00. Det kan ikke påregnes vaktmestertjenester utenom arbeidstiden, men har vaktmester mulighet tilkommer et innlåsingsgebyr på 3000,-