Det er viktig at du sørger for god daglig utlufting av leiligheten. La ventiler stå helt eller delvis åpne.
Pass likevel på at: Vinduer må ikke stå åpne i regnvær. Om vinteren må vinduene aldri stå åpne over lang tid. Dette for bl.a. å unngå nedkjøling av rommene og frostskader på eventuelle radiatorer. Sett aldri opp et vindu uten at det står i en låst posisjon (stormkrok eller annet )