Orientering om rehabilitering av leilighetene i Rugdevegen 2A og 2B

Lillehammer Boligstiftelse skal rehabilitere alle leilighetene i Rugdevegen 2A og 2B.

Arbeidene omfatter utskifting av vann- og avløpsrør, oppussing av bad, nye kjøkkeninnredninger med nye hvitevarer, utskifting av innvendige dører, nye sikringsskap og oppgradering av det elektriske anlegget samt generell oppussing av leilighetene.

Arbeidene starter i 2B i mars 2019 og er beregnet å vare fram til desember 2019. Når entreprenørene er ferdige i 2B, kan disse leies ut igjen og da starter arbeidene opp i 2A etter en ca. 14-dagers pause. Alle arbeider er forventet ferdige i oktober 2020.

Spørsmål vedrørende leieforhold besvares av Boligkontoret ved Stein Helge Bakken, tlf. 61 27 23 95

I den perioden rehabiliteringen varer vil besøksadressen til Boligkontoret og til Lillehammer Boligstiftelse være Smedstad vegen 27 Lillehammer.
Lillehammer Boligstiftelse ber om forståelse for ulempene rehabiliteringen vil medføre, men ser fram til å kunne tilby rehabiliterte leiligheter etter at arbeidene er ferdig.