Det må bare brukes klosettpapir, og uvedkommende ting må ikke kastes i klosettet. Fett og  kaffegrut må ikke tømmes i klosett, vask eller sluk. La aldri en kran stå åpen når et rom forlates.

Forå hindre Legionellasmitte skal leietaker foreta gjennomspyling av dusjen med makstemperatur i 5 minutter 4 ganger i året.

Legionellabrosjyre til private (PDF)