Vaktmestertjenesten forestår normalt fast vedlikehold som plenklipping, snømåking, strøing ol. , Snørydding foran innganger og feiing av trapper må påregnes utført av beboerne. Dersom beboerne ønsker å heve fellesarealers standard gjennom egeninnsats / dugnad vil vaktmester være behjelpelig med tilretteleggelse og redskap.