Spikring, skruing og boring i ­vegger, dører og vinduer er ikke tillatt.

For oppheng av bilder etc., anvendes opp­hengskroker for bruk på billedlist der dette finnes. Plass for monte­ring av bokhylle anvises av vaktmester. Det må ikke brukes vaskemidler som ødelegger maling og lakk.

Leieboeren plikter å rengjøre leiligheten ved fraflytting.

Rengjøringen skal være husvask og skal godkjennes av boligforvalter eller vaktmester før fraflytting og innlevering av husnøkler. Leieforholdet opphører ikke før vask av leiligheten er godkjent.

Leietaker forestår vasking selv. Dersom du ønsker å bruke rengjøringsbyrå kanboligkontoret / vaktmestertjenesten kontaktes . Det gjøres oppmerksom på at dersom rengjøringen ikke godkjennes, vil ny vask bli krevd utført. I de tilfeller leietaker selv ikke besørger nødvendig vask, og leilighetens tilstand ikke blir godkjent, vil ren­holdet bli satt bort. Utgiftene til slikt renhold blir belastet leietaker.

Leiligheten må ikke males, eller på annen måte pusses opp av leietaker.

Alle henvendelser vedrørende ønsket vedlikehold av boenheten rettes til ansvarlig boligkontoret eller vaktmester.