Det vises til gjeldende rutiner for søppelhåndtering. Det skal ikke kastes flytende eller brennende ting i søppelcontainere.

Det skal ikke plasseres søppel utenfor søppelcontainere.

All søppel skal sorteres i restavfall, papir og mat.

El avfall kan leveres hos el forhandlere.

Øvrig avfall se GLØR.